Referat fra generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022 i Roliganklubben Bornholm.

Lørdag den 26. februar kl. 14 i Roligankælderen.

Fremmødte: Connie, Finn, Jesper Dam, Palle, Steffen, John, Carsten Olin,

Claus Kofoed, Claus A. og Glenn.

 

Ad 1.1) Finn bød indledningsvis alle 10 fremmødte velkommen til generalforsamling 2022.

Ad 1.2) Jesper Dam blev foreslået og valgt til dirigent.

Ad 1.3) Glenn blev foreslået og valgt til referent.

 

Ad 2.0) Finn kom i sin formands beretning for 2021 rundt om følgende:

Modsat i 2021 kan vi i år afholde vor generalforsamling til tiden og ikke først i maj pga. corona!

Formanden kunne i sin beretning ikke holde sin begejstring tilbage over herrelandsholdets fantastiske landskampsæson 2021 med masser af offensiv fodbold og masser af sejre og mål ved EM og Nations League. Vi fik i efteråret arrangeret 4 udsolgte busture til Parken.

Derimod var han ikke begejstret for den nye billetordning #ForDanmark som DBU administrerer via 3 forskellige abonnement alternativer for Landsholdets Fans. Det har været noget være bøvl i 2021 med at få landskampbilletter til sine 50 medlemmer, men nu efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse tage kontakt til DBU om et snarligt møde for at finde frem til holdbar billetløsning fra 2022 og fremefter. Vi håber om 2 år at kunne sende min. 8 bornholmere af sted i bus mod EM i Tyskland for foreningens hårdt opsparede dynamite abonnement point!

En tredje ting fra beretningen var et nyt, større og gratis lokale stillet til rådighed af BRK ifølge Folkeoplysningsloven mod at fremvise vedtægter og regnskab. Vi har lige afsendt en mail til Kultur og Fritid om et ansøgningsskema, som vi forventer at modtage i den kommende uge til snarlig udfyldelse og afsendelse.

 

Ad 3.0) Glenn fremlagde kort det reviderede regnskab 2021 som blev godkendt.

Ad 4.0) Kontingentet for 2023 er uændret 150 kr. og 100 kr. for pensionister/børn.

Ad 5.0) Bestyrelsens vedtægtsændring til punkt 4 A om at rykke afholdelsen af den ordinære generalforsamling med 1 måned fra udgangen af februar til udgangen af marts blev godkendt.

 

Ad 6.1) Jesper Dam blev foreslået og valgt til ny næstformand for 2 år.

Ad 6.2) Palle Pedersen blev foreslået og valgt til ny kasserer for 2 år.

Ad 6.3) Steffen Finne blev foreslået og genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Ad 6.4) Carsten Olin blev foreslået og valgt til nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.

Ad 6.5) John Hansen blev foreslået og genvalgt som 1. suppleant for 1 år.

Ad 6.6) Connie Jensen blev foreslået og valgt som ny 2. suppleant for 1 år.

Ad 6.7) Ole Andersen blev foreslået og genvalgt til revisor for 1 år.

Ad 6.8) Claus Kofoed blev foreslået og valgt til revisor suppleant for 1 år.

 

Ad 7.0) Under eventuelt blev der drøftet følgende:

Den nyvalgte bestyrelse vil snarest tage kontakt til DBU om et snarligt møde angående en holdbar billetordning fra 2022 og fremefter for vore medlemmer.

Glenn videresender snarest muligt mailen med ansøgningsskemaet fra Kultur og Fritid til Finn om et nyt, større og gratis lokale mod at fremvise vedtægter og regnskab overfor BRK.

Glenn overdrager snarest kasserer posten efter kasserer skifte til Palle.

Glenn mailer den opdaterede medlemsliste for 2022 rundt til den nyvalgte bestyrelse.

Glenn lader Roligankælderen stå stand by max. 6 måneder frem fra d.d. til møder og arrangementer.

 

Med Roligan hilsen.

P.v.a. Bestyrelsen.

Glenn.

Referent.

Glenn Hansen 11.10.2021 11:54

Så ligger såvel seneste nyhedsmail 68 for oktober og november som referatet fra seneste bestyrelsesmøde i Roligankælderen her den 4/10 ude på hjemmesiden.

| Svar

Nyeste kommentarer

13.10 | 20:01

Er det til januar vi skal betale medlem kontingent er der stadig 100 om året håber på gode wm kampe næste måned Henning Petersen ladegårdsparken Vest 117sth4300

26.03 | 08:59

Tillykke med jeres nye flotte næstformand ❤️
Knus Charlotte 😘
Ps.: vi ses J.D 😉

28.02 | 11:05

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2022 i lørdags i Roligankælderen kan snart læses her på forsiden og under linket Referat fra Møder.

16.02 | 16:58

Der er seneste tilmelding til 2 stk. smørrebrød til den ordinære generalforsamling 2022 den 26/2 nu på søndag den 20/2 til Glenn via mail eller mobil 23720066.